ŽURAN d.o.o., deponiranje, predelava in proizvodnja gradbenih reciklatov


Na podlagi svoje poslovne politike izvajanja storitev v gradbeništvu ter odgovornosti do lokalnega okolja smo se lotili celovitega reševanja problematike ravnanja z gradbenimi odpadki, med katerimi velik delež predstavljajo razni inertni gradbeni odpadki ter zemeljski izkopi, za katere v določenih okoljih ni primernih zbirno-predelovalnih centrov tovrstnih odpadkov oziroma zagotovljenih končnih destinacij.


Skozi čas, vse do današnjih dni smo pridobili s strani Agencije Republike Slovenije za okolje naslednja dovoljenja:

1. okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov na napravi –v objektu »center za zbiranje in predelavo gradbenih odpadkov«

2. dovoljenje za zbiranje nenevarnih odpadkov in dovoljenje za predhodno skladiščenje azbesta

3. okoljevarstveno dovoljenje za odstranjevanje azbesta iz objektov, inštalacij in naprav

4. potrditev vpisa v evidenco prevoznikov odpadkov

5. okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov na premični napravi

6. pridobivamo okoljevarstvena dovoljenja za vnos zemljine za ekološko izboljšanje talPooblastilo ZA EVIDENČNE LISTE (PDF)


Ravnanje z odpadki